Tạp chí Thế giới Di sản, S. 1+2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phúc Lộc Thọ và nhân sinh

THIÊN PHONG

Tóm tắt


    Người Việt thường có trành thờ hoặc tường thờ ba ông Phúc Lọc Thọ. Dây là mong ước của con người về đời sống no đủ, giàu có, sống lâu để hưởng thụ những điều tốt đẹp.    

Toàn văn: PDF