Tạp chí Thế giới Di sản, S. 1+2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Di sản văn hóa thúc đẩy hòa giải hai miền Triều Tiên

KÔNG ANH

Tóm tắt


     Tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tiến thêm một bước mới khi ngày 26-11-2018, UNESCO đã chính thức công nhận môn Đấu vật truyền thống của hai miền Triều Tiên là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.    

Toàn văn: PDF