Tạp chí Thế giới Di sản, S. 1+2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dưới cổng làng Đường Lâm có gì?

LÊ DỊU HƯƠNG

Tóm tắt


    Phải đứng hẳn vào trong cổng, rồi ngước lên cây xà cái bằng gỗ nối hai vì kèo (Thượng Lương), mới thấy chính giữa có khắc nổi 5 chữ Hán THẾ HỮU HƯNG NGHI ĐẠI, cụm từ này đã được người trong thôn ngoài làng truyền tụng về ngữ nghĩa, coi như cẩm nang sống: MUỐN HƯNG THỊNH PHẢI THÍCH NGHI.    

Toàn văn: PDF