Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu điều chế D-alpha-phenylglycin làm nguyên liệu cho việc bán tổng hợp một số thuốc kháng sinh nhóm beta-lactam

Phan Đình Châu, Nguyễn Thị Ngân Hà, Đặng Thị Huyền Trang, Phạn Thị Phương Dung

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP