Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của hàm lượng magiê đến cấu trúc và hoạt tính của chất xúc tác quang TiO2 trong phản ứng phân hủy phenol với ánh sáng UV-VIS

Nguyễn Phát Tân, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Bé Tám, Trần Mạnh Trí

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP