Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chất mang đến tính chất của xúc tác Nio trong phản ứng oxi-đehidro hóa n-Butan trong môi trường có CO2

Nguyễn Hữu Phúc, Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Kim Dung, Hồ Sĩ Thoảng

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP