Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của ion đối pha tạp đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ epoxi chứa polypyrol dẫn điện

Nguyen Thị Lê Hiền, Trịnh Anh Trúc

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP