Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 5 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của các chất ổn định quang tinuvin 1130 và tinuvin 292 đến quá trình lão hóa quang của hệ cao su butađien/clobutyl

Nguyễn Thị Việt Triều, Lê Lâm, Lê Xuân Hiền

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP