Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 2 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của canxi đến phản ứng metan hóa CO trên hệ xúc tác NiO/Al2O3

Nguyễn Mạnh Huấn, Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Kim Dung

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP