Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 1 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu xử lý bã thải sau quá trình hòa tách quặng urani bằng axit sunfuric

Cao Hùng Thái, Thân Văn Liên, Bùi Đăng Hạnh, Lê Kim Dung, Đinh Mạnh Thắng

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP