Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 3 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần I. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU

Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Ngọc Trìu, Vũ Anh Tuấn, Lê Thị Hoài Nam

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP