Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 3 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu cấu trúc của hai thiosemicacbazon và phức chất Ni(II) của chúng bằng phương pháp phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân

Chu Đình Kính, Vũ Đăng Độ, Phan Thị Hồng Tuyết

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP