Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 4 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ức chế ăn mòn thép đường ống trong dung dịch nước trung tính và kiềm ở các nhiệt độ khác nhau bởi natri molipdat

Vũ Đình Huy, Trần Thị Lan Anh

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP