Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 5 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa α-pinen

Nguyễn Đình Tuyến, Lê Thị Hòai Nam

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP