Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu BaTiO3 kích cỡ nano bằng phương pháp thuỷ nhiệt

Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP