Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu đặc trưng, các hiện tượng xảy ra trong quá trình điều chế và hoạt tính của xúc tác AuY cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluen.

Phạm Thị Huyền, Lê Thị Như Quỳnh, Đào Văn Tường

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP