T. 46, S. 1 (2008)

Mục lục

BÀI BÁO 1

Nghiên cứu phổ hồng ngoại, độ bền nhiệt và tính chất điện của vật liệu compozit PVC/EVA/CaCO3 Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Vũ Minh Đức, , Đỗ Quang Thẩm 1-6
Nghiên cứu lý thuyết hoá học lượng tử liên kết hiđrô chuyển dời xanh của phức giữa CHF3 với SO2, CO2, Co trong pha khí Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ, Nguyễn Phi Hùng 7-12
Điều chế axit alginic giàu các hợp phần axit polymannuronic và axit polyguluronic bằng phương pháp thuỷ phân Tóm tắt PDF
Chu Đình Kính;, Trần Vĩnh Thiện, Trần Thái Hoà, Đinh Quang Khiếu 13-18
Vai trò của oxi trong phản ứng khử chọn lọc NOx bằng C3H6 trên xúc tác Cu/ZSM-5 Tóm tắt PDF
Lê Thanh Sơn, Trần Văn Nhân 19-23
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của zeolit ZSM-5 có tỉ số Si/Al khác nhau trong phản ứng Cracking n-Hexan Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Nam, Trần Tấn Nhật, Nguyễn Đình Tuyến, Nguyễn Thị Thanh Loan 24-29
Tổng hợp anatat kích thước nano bằng phương pháp siêu âm hoá học Tóm tắt PDF
Nguyễn Khoái, Đinh Quang Khiếu, Hồ Sỹ Thắng 30-34
Khảo sát cấu trúc đám hình thành khi gắn kết Urê lên các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp hồi phục bán lượng tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Đức Vận 35-40
Phương pháp biến đổi Laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa độ chính xác cao ứng dụng cho việc tính mật độ trạng thái dao động của các phân tử trong động học của phản ứng đơn phân tử Tóm tắt PDF
Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ 41-46
Nghiên cứu thành phần hóa học cây chóc máu (Salacia Chinensis L.) thu tại Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Vũ Đào Thắng, Trần Văn Sung 47-51
Fucoidan từ rong nâu Sargassum swartzii: Phương pháp tách, hoạt tính gây độc tế bào ung thư và nghiên cứu cấu trúc Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Nhứt, Bùi Minh Lý, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Sung 52-56
Nghiên cứu hiệu ứng cắt mạch chitosan trong nước bằng bức xạ gamma Co-60 Tóm tắt PDF
Bùi Duy Du, Đặng Văn Phú, Bùi Duy Cam, Nguyễn Quốc Hiến 57-61
Nghiên cứu điều chế 2-amino-5-cloro-benzophenon nguyên liệu trung gian quan trọng trong tổng hợp thuốc an thần gây ngủ diazepam Tóm tắt PDF
Phan Đình Châu, Phan Thị Phương Dung 62-66
Phương pháp giảm bong nứt lớp màng niken trên bề mặt điện cực trơ titan trong quá trình điện phân Tóm tắt PDF
Phạm Đức Thắng, Lưu Minh Đại, Tô Duy Phương 67-71
Nghiên cứu tổng hợp thuốc trừ sâu thế hệ mới, thân thiện với môi trường Etofenprox Tóm tắt PDF
Đào Văn Hoằng, Nguyễn Bá Xuân 72-76
Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu polyme nanoclay compozit trên cơ sở blend của cao su thiên nhiên và cao su butadien styren Tóm tắt PDF
Võ Thành Phong, Phạm Quốc Hân, Nguyễn Quang;, Dương Đình Sự 77-82
Tổng hợp perovskit LaCrO3 bằng phương pháp đốt cháy gel ở nhiệt độ thấp Tóm tắt PDF
Lưu Minh Đại, Nguyễn Xuân Dũng 83-88
Khả năng bảo vệ xúc tác cracking trước sự tác động của kim loại nặng trong nguyên liệu khi sử dụng pha nền hoạt động là Kaolin Việt Nam biến tính Tóm tắt PDF
Lê Mạnh Hùng, Võ Thị Liên, Hoàng Trọng Yêm, Phạm Hùng Cường 89-95


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP