T. 45, S. 1 (2007)

Mục lục

BÀI BÁO

Nghiên cứu xử lý bã thải sau quá trình hòa tách quặng urani bằng axit sunfuric Tóm tắt PDF
Cao Hùng Thái, Thân Văn Liên, Bùi Đăng Hạnh, Lê Kim Dung, Đinh Mạnh Thắng 1-4
Tổng hợp một số dẫn xuất của cycloart-23Z-ENE-3β-25-diol và hoạt tính sinh học của chúng Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quyết Chiến 5-8
Nghiên cứu chế tạo dầu mỡ bảo quản thiết bị kỹ thuật từ nguồn dầu mỏ Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khuê, Nguyễn Hồng Dư, Nguyễn Trọng Hiệp 9-11
Phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học của các ditecpen-γ-lacton từ lá xuyên tâm liên (Andrographis paniculata Nees) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đậu, Lê Duy Hiếu 12-17
Trùng hợp điện hóa màng bảo vệ polypyrrol trực tiếp trên nền thép cácbon sử dụng salicylat làm ion đối Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Dung 18-23
Nghiên cứu chế tạo nhanh PAC bằng con đường axit và ứng dụng keo tụ nước thải tại một số xí nghiệp giấy tái chế xã Phong Khê (Bắc Ninh) Tóm tắt PDF
Hồ Văn Khánh 24-27
Nghiên cứu hữu cơ hóa clay tuy phong bằng axit aminotrimetylphotphonic Tóm tắt PDF
Tô Thị Xuân Hằng, Trịnh Anh Trúc, Trương Hoài Nam, Nguyễn Đức Nghĩa 28-32
Tổng hợp một số dẫn xuất amit của 3α-hydroxy-LUP-20(29)-EN-23,28-dioic axit chiết tách từ cây chân chim Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lộc, Trần Văn Sung 33-36
Tổng hợp một số dẫn xuất của lupeol và nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Đức Vinh 37-41
Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu ve đến tính chất mỡ phân hủy sinh học gốc xà phòng Liti trên cơ sở hỗn hợp dầu sở - ve Tóm tắt PDF
Phạm Thúy Hà, Hoàng Trọng Yêm 42-46
Tổng hợp các dẫn xuất pyrolizin mới Tóm tắt PDF
Phạm Khánh Phong Lan 47-51
Nghiên cứu sử dụng than hoạt tính dạng sợi từ xơ đay để hấp phụ phenol và p-nitrophenol trong nước Tóm tắt PDF
Phan Ngọc Hòa, Nguyễn Thanh Hồng, Nguyễn Văn Phong 52-56
Compozit Epoxy/Ppy-γ-Fe2O3 bảo vệ chống ăn mòn kim loại Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lê Hiền, Trịnh Anh Trúc, Võ Kế Oánh, Nguyễn Đăng Đức 57-62
Khảo sát quá trình dịch chuyển của ion K+ qua ranh giới pha nước/nitrobenzen có mặt chất mang ion dibenzo-18-crown-6 Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Thủy, Lê Quốc Hùng, Vũ Thị Thu Hà 63-66
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-hexan Tóm tắt PDF
Lê Thanh Tùng, Hoa Hữu Thu 67-71
Một số kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su thiên nhiên – clay nanocompozit Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Kháng, Lương Như Hải, Vũ Ngọc Phan, Hồ Thị Hoài Thu 72-76
Xúc tác Pt/WO3-ZrO2 trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15 trong phản ứng isome hóa n-Heptan Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi 77-82
Phổ hấp phụ electron của một số phức chất của nguyên tố đất hiếm với axit DL-2-amino-n-butyrin Tóm tắt PDF
Lê Chí Kiên, Đặng Thị Thanh Lê, Phạm Đức Roãn 83-87


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP