Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 46, S. 4 (2008) Nghiên cứu sự tạo phức đơn và đa ligan trong hệ Metylthymol xanh (MTX) - Ti(IV)-HX: axit tactric)(H2Tar) (Axit xitric)(H3Cit) bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích Tóm tắt   PDF
Hồ Viết Quý, Đặng Trần Xuân, Võ Tiến Dũng
 
T. 47, S. 1 (2009) Nghiên cứu sự tạo thành gốc tự do OH từ H2O2 và khả năng oxi hóa của chúng trong hệ xúc tác Co2++ xitric axit (H4L) bằng phương pháp dùng các chất ức chế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Dưỡng, Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Xuyến
 
T. 47, S. 3 (2009) Nghiên cứu sự tạo vòng furoxan từ nhánh allyl của axit eugenoxyaxetic Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Đĩnh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Phạm Văn Hoan, Nguyễn Thị Hiền
 
T. 45, S. 5 (2007) Nghiên cứu tính chất hóa lý của vật liệu mao quản trung bình Ti-SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trực tiếp Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Đức, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú
 
T. 45, S. 4 (2007) Nghiên cứu tính chất hấp phụ của mordenit có tỉ số Si/Al cao nhờ biến tính bằng phương pháp nhiệt – hơi nước và xử lý axit Tóm tắt   PDF
Hồ Văn Thành, Lâm Mẫu Tài, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phú
 
T. 47, S. 6 (2009) Nghiên cứu tính chất lưu biến, độ bền oxy hoá-nhiệt và độ bền dung môi của vật liệu nanocompozit PVC/DOP/Khoáng sắt hữu cơ Tóm tắt   PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Kim Dung
 
T. 45, S. 6 (2007) Nghiên cứu tính chất điện hoá của màng polyanilin trên nhôm Tóm tắt   PDF
Phan Thị Bình, Nguyễn Thế Duy
 
T. 46, S. 3 (2008) Nghiên cứu tổng hợp axit glycolic bằng phương pháp oxi hóa etylen glycol trên hệ xúc tác Au/Al2O3 và Au/C Tóm tắt   PDF
Hồ Sơn Lâm
 
T. 46, S. 2 (2008) Nghiên cứu tổng hợp biodiezel từ dầu đậu nành trên xúc tác NaOH/MgO Tóm tắt   PDF
Nguyen Văn Thanh, Bùi Công Mạnh, Đinh Thị Ngọ, Đào Văn Tường
 
T. 47, S. 2 (2009) Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt ligno sunfonat từ dung dịch thải của công nghiệp sản xuất bột giấy, ứng dụng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật Tóm tắt   PDF
Đào Văn Hoằng
 
T. 47, S. 3 (2009) Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác TiO2-NiO/SiO2 (Ia3d) dùng cho phản ứng oxi hoá hidrocacbon Tóm tắt   PDF
Trương Đình Đức, Hà Tiến Dũng, Nguyễn Văn Bằng, Hoa Hữu Thu
 
T. 47, S. 2 (2009) Nghiên cứu tổng hợp lignosunfonat từ lignin thu hồi của nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp kiềm Toàn văn   PDF
Phan Huy Hoàng, Doãn Thái Hòa
 
T. 45, S. 6 (2007) Nghiên cứu tổng hợp màu pink coral (hồng san hô) ZrSiO4(αFe2O3)xác định cho đồ gốm sứ Tóm tắt   PDF
Phan Văn Tường, Lê Đình Quý Sơn
 
T. 45, S. 5 (2007) Nghiên cứu tổng hợp màu vàng Zr1-xPrxSiO4 sử dụng công nghiệp sản xuất gạch men Tóm tắt   PDF
Phan Văn Tường, Lê Đình Quý Sơn
 
T. 45, S. 5 (2007) Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 1,4-dihydropyridin dự đoán có hoạt tính sinh học Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Đức, Phan Đình Châu, Trần Quang Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Lê Khoa, Phan Thị Phương Dung
 
T. 45, S. 5 (2007) Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất eugenol và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng Tóm tắt   PDF
Phạm Lê Hoan, Lê Xuân Quế
 
T. 47, S. 2 (2009) Nghiên cứu tổng hợp polyme dẫn điện từ ferocen và benzaldehyt Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thuận, Nguyễn Việt Bắc, Hoàng Anh Tuấn
 
T. 47, S. 3 (2009) Nghiên cứu tổng hợp spinel niken nhôm trên nền oxit silic Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kim Ngà, Đặng Kim Chi
 
T. 47, S. 2 (2009) Nghiên cứu tổng hợp sơn điện di anot trên cơ sở polyeste biến tính bằng dầu trẩu và dầu đậu tương Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Văn Dung, Lê Trọng Thiếp, Đào Công Minh
 
T. 46, S. 1 (2008) Nghiên cứu tổng hợp thuốc trừ sâu thế hệ mới, thân thiện với môi trường Etofenprox Tóm tắt   PDF
Đào Văn Hoằng, Nguyễn Bá Xuân
 
T. 45, S. 2 (2007) Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa 6-axetyl-5-hidroxi-4-metylcumarin và 6-axetyl-7-hidroxi-4-metylcumarin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Vinh, Trần Quốc Toản, Nguyễn Đức Chính
 
T. 47, S. 3 (2009) Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác của cobaltetrasulfophthalocyaine trên chất mang TiO2 Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Minh, Phan Thanh Thảo, Phan Minh Tân
 
T. 46, S. 3 (2008) Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của nhôm oxit cấu trúc nano bằng phương pháp sol-gel Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Núi
 
T. 46, S. 1 (2008) Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của zeolit ZSM-5 có tỉ số Si/Al khác nhau trong phản ứng Cracking n-Hexan Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoài Nam, Trần Tấn Nhật, Nguyễn Đình Tuyến, Nguyễn Thị Thanh Loan
 
T. 47, S. 1 (2009) Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng zeolit HZSM-5 dùng nguồn silic từ vỏ trấu Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoài Nam, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Loan, Bao-Lian Su
 
126 - 150 trong số 258 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP