Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ SƠ ĐỒ GIÁC TỚI ĐỊNH MỨC VẢI ÁO T-SHIRT TRONG MAY CÔNG NGHIỆP

Nguyễn Thị Lệ

Tóm tắt


Định mức vải có vai trò quan trọng trong may công nghiệp và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố liên quan tới sản phẩm, vải và sơ đồ giác mẫu. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới định mức vải góp phần xây dựng cơ sở cho thiết kế, sử dụng vải hợp lý và giảm giá thành sản phẩm may. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số sơ đồ giác tới định mức vải cho áo T-shirt trong may công nghiệp. Thông số các sơ đồ giác được xác định với 30 đơn hàng áo T-shirt tại Xí nghiệp May xuất khẩu Yên Mỹ, HAFASCO. Định mức vải được xác định từ các sơ đồ giác mẫu thực tế dùng cho sản xuất. Mối quan hệ giữa định mức vải và thông số sơ đồ giác được thiết lập dựa trên kỹ thuật BMA (Bayesian Model Average). Kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ tuyến tính đa biến giữa định mức vải và thông số sơ đồ giác với hệ số R2 = 0,871. Để giảm định mức vải thì nên tăng số sản phẩm trên sơ đồ giác và lựa chọn khổ rộng vải và sơ đồ phù hợp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009