Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 51 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CHIỀU DÀI VÒNG SỢI TỚI CÁC THÔNG SỐ CẤU TRÚC CỦA VẢI SINGLE DỆT TỪ SỢI BÔNG TRÊN MÁY PHẲNG SHIMA SEIKI

Đào Thị Chinh Thùy, Nguyễn Thị Thùy, chu Diệu Hương

Tóm tắt


Trong vải dệt kim, vòng sợi là đơn vị cấu trúc cơ bản nhất. Chiều dài vòng sợi là thông số công nghệ được điều chỉnh trực tiếp trên máy dệt kim nhằm đạt được các thông số cấu trúc vải theo thiết kế. Vì vậy, xác định được xu thế ảnh hưởng của chiều dài vòng sợi tới các thông số cấu trúc vải dệt kim sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình thiết kế công nghệ dệt. Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của chiều dài vòng sợi tới các thông số cấu trúc của vải Single dệt từ sợi bông chi số Nm6 trên máy phẳng Shima Seiki cấp máy 7. Chiều dài vòng sợi được thay đổi theo ba mức là 7,25; 7,48 và 7,71 mm. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi chiều dài vòng sợi tăng 6,3% (từ 7,25 lên 7,71 mm), mật độ ngang của vải mộc giảm 5,6%, mật độ dọc của vải mộc giảm 7,1%, mật độ ngang của vải hoàn tất giảm 5,4%, mật độ dọc của vải hoàn tất giảm 6,3%. Đồng thời, chiều dày của vải mộc tăng nhẹ (2,7%) trong khi chiều dày của vải hoàn tất hầu như không thay đổi. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sau quá trình xử lý hoàn tất, vải Single dệt từ sợi bông trên máy phẳng Shima Seiki co theo cả hai chiều, đặc biệt co mạnh theo chiều dọc (12,5 ÷ 13,3%). Độ dày của vải sau hoàn tất cũng tăng mạnh (6 ÷ 8%).

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009