Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 52 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA MÔĐUN PIN MẶT TRỜI

Nguyễn Thế Vĩnh, Trần Ngân Hà

Tóm tắt


Các đặc điểm thuận nghịch của cường độ dòng điện - điện áp (I-V) và điện dung - điện áp (C-V) của các môđun pin mặt trời silicon vô định hình đã được đo đạc nhằm nghiên cứu hiệu suất của chúng dưới ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ do tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt hoặc bị che khuất. Nhiệt độ môđun tác động trực tiếp đến cường độ dòng rò thuận nghịch. Các điểm hư hại và quá nhiệt của môđun năng lượng mặt trời, liên quan đến hiệu ứng nhiệt, cũng được ghi lại và thảo luận. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy các mức nhiệt độ khác nhau được xác nhận là yếu tố suy giảm chính ảnh hưởng đến hiệu suất, hiệu quả và năng lượng của pin mặt trời.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009