Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 52 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ TỪ TRƯỜNG DỌC TRỤC SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT

Ngô Mạnh Tùng

Tóm tắt


Bài báo tìm hiểu và nghiên cứu bộ điều khiển trượt cho tốc độ động cơ đồng bộ từ trường dọc trục. Động cơ này có từ trường khe hở không khí chạy theo chiều dọc của trục động cơ và dây quấn động cơ có hướng vuông góc với trục động cơ. Vì vậy, điều khiển bao gồm hai thành phần điều khiển vị trí dọc trục và điều khiển tốc độ quay. Dựa trên việc phân tích mô hình toán học và các lực thành phần, thiết kế một bộ điều khiển trượt để ổn định tốc độ động cơ. Sau cùng, để kiểm chứng phương pháp điều khiển đã trình bày, mô phỏng hệ thống được thực hiện trên phần mềm Matlab Simulink.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009