Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của tinh dầu thiên nhiên Việt Nam tới khả năng kháng khuẩn cho vải không dệt để tạo khăn giấy cao cấp

Lưu Thị Tho, Vũ Thị Hồng Khanh

Tóm tắt


Ảnh hưởng của tinh dầu thiên nhiên Việt Nam tới khả năng kháng khuẩn cho
vải không dệt được nghiên cứu thông qua việc sử dụng 13 loại tinh dầu thiên
nhiên có nguồn gốc Việt Nam. Các loại tinh dầu này được đưa lên vải không
dệt đề nghiên cứu khảo sát khả năng kháng khuẩn của chúng. Các mẫu vải
sau khi ngâm tẩm tinh dầu được đánh giá khả năng kháng khuẩn bằng phương
pháp định tính theo tiêu chuẩn AATCC 147, sử dụng chủng chuẩn
Escherichia coli (E.coli) - AATCC 25922 và Staphylococcus aureus
(St.aureus) - AATCC 6538 được cung cấp bởi Trung tâm thí nghiệm Viện
Dệt may - 478 Minh Khai - Hà Nội. Ảnh hưởng của tinh dầu tới khả năng
kháng khuẩn của vải sau ngấm tinh dầu sẽ được biện luận thông qua mối quan
hệ giữa loại tinh dầu sử dụng và vùng ức chế vi khuẩn (E.coli và St.aureus)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009