Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 55 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN KHẢ NĂNG KHỞI ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP 3 PHA, 2,2kW

Lê Tuấn Anh, Phạm Văn Cường, Nguyễn Thị Minh Hiền, Vũ Thị Kim Nhị

Tóm tắt


Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp có hiệu suất cao
đáp ứng các tiêu chuẩn đối với động cơ điện chắc chắn sẽ là giải pháp thế động cơ
không đồng bộ rôto lồng sóc trong tương lai. Nhưng khó khăn lớn nhất của động
cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp vẫn là quá trình khởi động.
Trong quá trình vận hành, đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp chịu
ảnh hưởng của một số yếu tố như: Nhiệt độ, vật liệu chế tạo, loại tải,... Bài báo
trình bày nghiên cứu và đánh giá khả năng khởi động của đồng bộ nam châm
vĩnh cửu khởi động trực tiếp 2,2kW tại dải nhiệt độ môi trường làm việc thông
thường của động cơ. Từ kết quả thu được bài báo đề xuất một số giải pháp nâng
cao chất lượng khởi động cho đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
trong thiết kế và vận hành.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009