Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 55 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TIÊU DÙNG THỜI TRANG CÔNG SỞ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Lệ

Tóm tắt


Ngành dệt may Việt nam hiện đang trên đà phát triển mạnh. Làm thế nào
để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng luôn là một thách thức lớn với
doanh nghiệp. Các nghiên cứu về đặc điểm tiêu dùng sản phẩm thời trang của
các khu vực thị trường trong nước chưa được đề cập tới một cách sâu sắc và hiệu
quả. Nghiên cứu này nhằm góp phần xây dựng cơ sở để doanh nghiệp có thể
hoạch định chiến lược về sản phẩm thời trang trong kế hoạch sản xuất và kinh
doanh trên thị trường nội địa. Phương pháp điều tra khảo sát được ứng dụng để
thu thập thông tin về đặc điểm tiêu dùng thời trang công sở nữ 23-55 tuổi trên
thị trường thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiểu dáng, màu sắc và
chất liệu; chất lượng sản phẩm và thương hiệu là những yếu tố quan trọng đối
với người tiêu dùng thời trang công sở nữ trên thị trường thành phố Hà Nội. Ở các
độ tuổi khác nhau, mức độ quan tâm của các tiêu chí đối với thời trang công sở có
sự khác biệt rõ nét.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009