Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Dương

  • S. 54 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    ĐÁNH GIÁ ĐỘNG HỌC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN FCS - MPC CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA ĐƯỢC CẤP NGUỒN BỞI NGHỊCH LƯU 3 MỨC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009