Chi tiết về Tác giả

Ba Phong, Lê

  • S. 55 (2019) - KINH TẾ-XÃ HỘI
    GIẢNG DẠY KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG CÁC “ĐẠI HỌC KHỞI NGHIỆP”
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009