Chi tiết về Tác giả

Anh Tùng, Trần Tạp chí Khoa học và Công nghệ

  • S. 49 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    MỘT PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG TẢI CỦA CÁP NGẦM CAO THẾ TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT KHÁC NHAU
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009