Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 7(04) (2020) ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG TIỀN TỰ DO ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THỰC PHẨM Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Quỳnh
 
S. 7(02) (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TỒN KHO LÊN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DỆT MAY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đoàn Vinh Thăng, Phạm Thị Diễm Hương
 
S. 7(04) (2020) ẢNH HƯỞNG CỦA THANH KHOẢN CỔ PHIẾU LÊN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Võ Thị Thúy Anh, Phan Trần Minh Hưng
 
S. 7(04) (2020) ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP – TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Minh Hằng, Nguyễn Sơn Tùng
 
S. 7(04) (2020) ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH, TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN VÀ CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ - BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI CHÂU Á Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mỹ Linh
 
S. 7(04) (2020) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mai Uyên, Huỳnh Trường Huy
 
S. 7(02) (2019) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Đức Dũng, Lê Thị Diệu Linh
 
S. 7(02) (2019) CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH, DẪN ĐẾN HÀNH VI TRUYỀN MIỆNG TÍCH CỰC ĐỐI VỚI DU LỊCH HOMESTAY TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Lê Văn Phúc
 
S. 7(02) (2019) CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương
 
S. 7(04) (2020) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ NỢ CỦA CÁC CÔNG TY - TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Toàn
 
S. 3 (2019) Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố Trà Vinh Tóm tắt   PDF
Hồ Mỹ Dung, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Phương Uyên, Nguyễn Phi Phụng
 
S. 7(02) (2019) CẤU TRÚC KỲ HẠN NỢ, CÁC MÂU THUẪN ĐẠI DIỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ TÌNH CẢM CỦA CÁC CÔNG TY GIA ĐÌNH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Lanh, Ngô Văn Toàn
 
S. 7(04) (2020) DETERMINANTS OF WAGES IN THE ENTERPRISE SECTOR IN VIETNAM Tóm tắt   PDF
Đào Thị Bích Thủy
 
S. 3 (2019) Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thể chế ổn định kinh tế vĩ mô và bài học cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Dũng Anh
 
S. 3 (2019) Mối quan hệ của phong cách lãnh đạo chuyển đổi, tổ chức học tập và hiệu quả tài chính của các DNNVV tại thành phố Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung
 
S. 7(02) (2019) MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt   PDF
Trần Thị Trương, Nguyễn Quốc Tuấn
 
S. 7(02) (2019) MỨC GIÁ SẴN LÒNG TRẢ CHO CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN HỆ SINH THÁI RỪNG U MINH CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH THỊ TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt   PDF
Huỳnh Việt Khải, Nguyễn Phi Vân, Phan Thị Thiên Nhi
 
S. 3 (2019) Nghiên cứu tác động của nhân cách đến việc sử dụng facebook: Tình huống tại miền Trung Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phúc Nguyên, Phan Kim Tuấn, Hồ Tấn Đạt
 
S. 7(04) (2020) NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỔN PHẬN DỰA TRÊN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Hiếu
 
S. 3 (2019) Nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu: Ngành bất động sản trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Dung
 
S. 7(04) (2020) PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN TỚI HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NHÂN SỰ QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Dương Thị Hoài Nhung
 
S. 3 (2019) Phân tích ảnh hưởng của việc nhận thức về thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngành thực phẩm đóng hộp đến ý định mua lại của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Trương Huỳnh Anh, Ngô Mỹ Trân
 
S. 3 (2019) Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Hằng
 
S. 7(04) (2020) SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Lê Văn Phúc, Phạm Thái Anh Thư, Đỗ Đức Quang, Võ Ngọc Trường Sơn
 
S. 7(02) (2019) SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ TĂNG TRƯỞNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần
 
1 - 25 trong số 34 mục 1 2 > >>