Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Hương Giang, Ngô Thế Ân

Tóm tắt


     Áp dụng cách tiếp cận phân tích giới và phương pháp nghiên cứu có sự tham gia, nghiên cứu đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) tới nam giới và nữ giới trong sản xuất nông nghiệp (SXNN) nhằm đề xuất các giải pháp hướng tới đảm bảo công bằng giới trong chính sách ứng phó với BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các áp lực khác nhau của BĐKH tới nam giới và nữ giới. Những thay đổi tích cực trong nhận thức về vai trò của phụ nữ tại Giao Lạc cũng

được tìm thấy thông qua kết quả thảo luận. Nữ giới đã tham gia thực hiện và ra quyết định khoảng 70% các giải pháp ứng phó (GPƯP) với thiên tai (TT) trong trồng trọt và chăn nuôi và quyết định 100% các GPƯP về tín dụng. Tuy nhiên, việc tăng cường sự tham gia này cùng với gánh nặng về việc nhà và các khoảng cách về giới khác vẫn đang tồn tại ở Giao Lạc khiến bất bình đằng giới có nguy cơ tăng cao trong bối cảnh BĐKH.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004