S. 1 (2016)

Mục lục

CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PROTEIN KHÁC NHAU TRONG THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA Artemia franciscana VĨNH CHÂU Tóm tắt PDF
Dương Thị Mỹ Hận, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh 1
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH , KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ NHIỀU NGÓN NUÔI TẠI RỪNG QUỐC GIA XUÂN SƠN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng, Vũ Thị Thúy Hằng, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Hữu Đoàn 10
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA VACXIN VÔ HOẠT CARÊ CHẾ TỪ CHỦNG CDV-VNUA-768 TRÊN CHÓ THÍ NGHIỆM Tóm tắt PDF
Trần Văn Nên, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Hữu Nam 21
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG DẦU BÔNG ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN TỪ DẠ CỎ CỦA BÒ SỮA Tóm tắt PDF
Trần Hiệp, Phạm Kim Đăng, Chu Mạnh Thắng 28
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG PHỤ PHẨM NGÀNH RƯỢU CỒN ĐỂ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Từ Việt Phú, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Công Oánh, Chu Kỳ Sơn 36
ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC THAY THẾ CỎ VOI (Pennisetum purpureum) BẰNG THÂN LÁ CÂY ĐẬU MÈO (Mucuna pruriens) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN THU NHẬN, TIÊU HÓA THỨC ĂN VÀ CHUYỂN HÓA NITƠ TRÊN DÊ Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh, Bùi Quang Tuấn, Đặng Thái Hải, Nguyễn Thị Mai 46
XÁC ĐỊNH BỆNH GIUN ĐŨA Ở MÈO (Toxocariasis) TẠI VIỆT NAM DO LOÀI MỚI Toxocara malaysiensis GÂY RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH CHUỖI GEN VÀ PHÂN TÍCH PHẢ HỆ Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hòa, Nguyễn Thị Khuê, Nguyễn Thị Bích Nga, Đỗ Thị Thu Thúy, Nguyễn Thị Lan Anh 54
THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA CÁ TRẮM ĐEN (Mylopharyngodon piceus) GIAI ĐOẠN GIỐNG Tóm tắt PDF
Kim Văn Vạn, Đoàn Thị Nhinh, Trịnh Thị Trang 63
KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, ĐỘ DÀY MỠ LƯNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỌN LỌC ĐỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI CÔNG TY LỢN GIỐNG HẠT NHÂN DABACO Tóm tắt PDF
Đoàn Phương Thúy, Phạm Văn Học, Trần Xuân Mạnh, Lưu Văn Tráng, Đoàn Văn Soạn, Vũ Đình Tôn, Đặng Vũ Bình 70
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG BÃ RƯỢU LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI LỢN NÔNG HỘ TẠI BA TỈNH PHÍA BẮC Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Oánh, Phạm Kim Đăng, Vũ Đình Tôn, Hornick Jean -Luc 79
ĐIỀU TRA SẢN PHẨM VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG LÀM NGUỒN CHẤT XƠ CHO GIA SÚC NHAI LẠI TỈNH PHITSANULOK, THÁI LAN Tóm tắt PDF
N. Laorodphan, T. Sangseeda, D. Sang-arun, J. Tepsutin, S. Yaemkong, P. Rattanapradit 87
TIỀM NĂNG SỬ DỤNG PHỤ PHẨM CỦA NGÀNH SẮN TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI Tóm tắt PDF
Tu Viet Phu, Nguyen Thi Thao, Chu Ky Son, Luong Hong Nga, Nguyen Thi Hoai Duc, Bennett Ben, Naziri Diego, Tomlins Keith, To Kim Anh 93
SO SÁNH CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ THỊT ROSS 308 VÀ GÀ TRỐNG HƯỚNG TRỨNG SASSO NUÔI THẢ VƯỜN Tóm tắt PDF
Nguyen Duy Hoan, Mai Anh Khoa 101
BỔ SUNG DẦU VÀ NITƠ PHI PROTEIN VÀO KHẨU PHẦN ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN CỦA BÒ SINH TRƯỞNG Tóm tắt PDF
Tran Hiep, Dang Vu Hoa, Pham Kim Dang, Nguyen Ngoc Bang, Nguyen Xuan Trach 109
ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC XƠ VÀ NGUỒN XƠ TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN PHÁT THẢI NITƠ, PHÔTPHO, HYDRO SULFUA, AMMONIAC VÀ KHÍ NHÀ KÍNH TỪ CHẤT THẢI CỦA LỢN THỊT Tóm tắt PDF
Tran Thi Bich Ngoc, and Pham Kim Dang 119
BÀI TỔNG QUAN: ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ, NHU CẦU DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI NUÔI BÒ SINH SẢN HƯỚNG THỊT Tóm tắt PDF
Nguyen Ngoc Bang, Tran Hiep, Pham Kim Dang, Nguyen Thi Duong Huyen, Nguyen Xuan Trach 130


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004