S. 12 (2016)

Mục lục

NÔNG HỌC

CHUYỂN GEN Xa7 KHÁNG VI KHUẨN BẠC LÁ VÀO DÒNG PHỤC HỒI ĐỂ PHÁT TRIỂN LÚA LAI HAI DÒNG Tóm tắt PDF
Dương Đức Huy, Nguyễn Văn Hoan 1859
NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỐI QỦA CHÔM CHÔM (Nephelium lappaceum L.) SAU THU HOẠCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Thạch Thị Ngọc Yến, Nguyễn Văn Phong 1868
PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC MẪU GIỐNG ĐẬU CÔ VE BẰNG CHỈ THỊ HÌNH THÁI VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Quốc Trung, Vũ Văn Liết 1874

CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA XẠ KHUẨN NỘI CỘNG SINH TRÊN CÂY MÀNG TANG (Litsea cubeba) ĐỐI VỚI VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN CÁ CHÉP VÀ RÔ PHI Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Trang, Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Ngọc Tuấn 1886
PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA Escherichia coli TRÊN VỊT BẦU VÀ VỊT ĐỐM TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN Tóm tắt PDF
Đặng Thị Vui, Nguyễn Bá Tiếp 1894
ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂU CHUỒNG NUÔI ĐẾN NỒNG ĐỘ CORTISOL CỦA LỢN CÁI HẬU BỊ NUÔI THEO NHÓM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh, Vũ Tiến Việt Dũng, Phạm Kim Đăng, Vũ Đình Tôn 1903
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ DỊ HÌNH CỦA ẤU TRÙNG CÁ CHIM VÂY VÀNG Trahinotus blochii Tóm tắt PDF
Trần Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Niên, Đàm Thị Mỹ Chinh, Lê Văn Khôi, Nguyễn Hữu Ninh 1912
NGHIÊN CỨU ĐỘC LỰC TRÊN LỢN CON CỦA CHỦNG VIRUS PRRS HUA 02 ĐƯỢC PHÂN LẬP TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Thị Toan, Nguyễn Thị Lan, Phạm Công Hoạt, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hoa 1919

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Thị Phong Thu 1934
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt PDF
Cao Trường Sơn, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức Viên 1945
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ RỦI RO MÔI TRƯỜNG DO TỒN LƯU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI XÃ NAM LĨNH, HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Trần Quốc Việt, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Trường Sơn 1956

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC ĐỂ HÀN THÉP HỢP KIM THẤP ĐỘ BỀN CAO Q345B Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hưởng, Tống Ngọc Tuấn 1964
CHIẾT TÁCH VÀ KHẢO SÁT ĐỘ BỀN CỦA CHẤT MÀU CROCIN TỪ QUẢ DÀNH DÀNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hiển 1978

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

XÂY DỰNG VÀ VẬN DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC TRANG TRẠI SẢN XUẤT GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Quốc Chỉnh, Vũ Quốc Hưng 1986


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004