S. 2 (2015)

Mục lục

NÔNG HỌC

MỘT SỐ TẬP TÍNH HOẠT ĐỘNG CỦA SÂU ĂN LÁ HỒNG Hypocala subsatura Guene (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) GÂY HẠI TRÊN CÂY HỒNG NGỌT MC1 NHẬP NỘI (FUYU) TẠI TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt PDF
Lê Quang Khải, Nguyễn Viết Tùng, Lê Đức Khánh 151
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÀ CHUA THÔNG QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ HÀM LƯỢNG PROLIN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đính, La Việt Hồng 158
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG LÚA CÓ NỀN DI TRUYỀN INDICA NHƯNG MANG MỘT ĐOẠN NHIỄM SẮC THỂ THAY THẾ TỪ LÚA DẠI Oryza rufipogon HOẶC LÚA TRỒNG JAPONICA Tóm tắt PDF
Phạm Văn Cường, Đoàn Công Điển, Trần Anh Tuấn, Tăng Thị Hạnh 166
ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG DIÊM MẠCH NHẬP NỘI Tóm tắt PDF
Đinh Thái Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, Nguyễn Việt Long 173
ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ ĐỘ SÂU BÓN PHÂN ĐẠM DẠNG VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NGÔ TẠI HUYỆN VĨNH LỘC TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Trần Đức Thiện, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Tất Cảnh 183

CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NGHÊU (Meretrix lyrata) NUÔI THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẤT Tóm tắt PDF
Lê Văn Khôi, Lê Thanh Ghi 192
THỬ NGHIỆM PRAZIQUANTEL VÀ MEBENDAZOLE ĐIỀU TRỊ SÁN LÁ ĐƠN CHỦ VÀ ẤU TRÙNG SÁN KÝ SINH TRÊN CÁ TRẮM CỎ (Ctenopharyngodon idella) Ở GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG Tóm tắt PDF
Kim Văn Vạn, Nguyễn Văn Tuyến, Trương Đình Hoài, Ngô Thế Ân 200
Ảnh hưởng của tế bào hình chén trong việc thải trừ giun Nippostrongylus brasiliensis ở vật chủ đồng nhiễm với Eimeria vermiformis Tóm tắt PDF
Bui Khanh Linh, Su Thanh Long, Hayashi T, Horii T 206
Định tính chất và mô hình tương đồng yếu tố nhân kappa B alpha của cá sử dụng phương pháp mô phỏng máy tính Tóm tắt PDF
Tran Ngoc Tuan, WangWei -Min, and Pham Minh Duc 216

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

MỐI LIÊN HỆ GIỮA SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ NGUỒN CARBON DỰ TRỮ TRONG THẢM RỪNG Tóm tắt PDF
Ngô Thế Ân, Nguyễn Thị Bích Hà 226
DU LỊCH THEO HƯỚNG SINH THÁI VÀ CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT Tóm tắt PDF
Doãn Quang Hùng, Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Ích Tân 235

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU LÁ TÍA TÔ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoàng Lan, Bùi Quang Thuật, Lê Danh Tuyên, Nguyễn Thị Ngọc Duyên 245
NGHIÊN CỨU CẢM ỨNG VÀ NUÔI CẤY RỄ TƠ CÂY ĐAN SÂM (Salvia miltiorrhiza Bunge) Tóm tắt PDF
Ninh Thị Thảo, Lê Tiến Vinh, Lã Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Phương Thảo 251
Sự thay đổi độ màu của mật chè tinh trong thời gian lưu trữ tại thùng chứa trước khi kết tinh đường Tóm tắt PDF
Le Viet Hung, Hoang Quoc Tuan 259
NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN RNAi QUA TRUNG GIAN Agrobacterium tumefaciens VÀO Dendrobium Sonia ĐỂ TẠO GIỐNG KHÁNG VIRUS KHẢM VÀNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Dũng, Dương Hoa Xô, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chu Hoàng Hà 264
HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXI HÓA CỦA CHÚNG TRONG MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Mạnh, Lương Thị Hà, Ngô Xuân Trung 272
Sự tạo cây vô tính thông qua nuôi cấy bao phấn ở cây dâu tây phản ứng trung tính với ánh sáng Tóm tắt PDF
Truong Xuan Nguyen, Ye-Su Song, and Sung-Min Park 279
PHÂN LOẠI GENE MÃ HÓA PROTEIN VẬN CHUYỂN SỬ DỤNG CÁC GENE HÀNG XÓM Tóm tắt PDF
Trần Vũ Hà, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Thảo, Đoàn Thị Thu Hà 291
PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU THUỘC TÍNH MỚI TRONG RỪNG NGẪU NHIÊN CHO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SNP Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hoàng, Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thủy 301

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI MUA RAU TẠI CHỢ VÀ SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Đỗ Kim Chung, Nguyễn Linh Trung 308
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI SINH KẾ CỦA NGƯ DÂN VÙNG VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cường, Phạm Vân Đình, Bùi Thị Hoa 316

THÔNG TIN NGẮN

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH BÌNH SAI LƯỚI ĐỘ CAO Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Khắc Năng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Trung 325


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004