Tạp chí Ngôn ngữ, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Danh ngôn vui trong tiếng Việt nhìn từ phương diện nội dung ngữ nghĩa và cách thức lập luận

Trần Kim Phượng, Mai Thanh Dung

Tóm tắt


Dang ngôn vui là tiếng nói của đời sống, nó vô cùng gần gũi với con người chứ không thi vị hay lý tưởng hóa cuộc sống. Danh ngôn vui cho ta một cách nhìn mới, nhìn sự tiêu cực bằng những suy nghĩ lạc quan, nó còn được thể hiện thông qua hàng loạt phương thức lập luận; định nghĩa; so sánh; miêu tả sử dụng câu hỏi, dùng từ ngữ lặp lại, dùng từ ngữ đối lập hay tạo mâu thuẫn trong lập luận….


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519