Chi tiết về Tác giả

Tú Tài, Cẩm

  • S. 8 (2012) - Bài viết
    心想 xin xiang trong tiếng Hán và nghĩ bụng trong tiếng Việt - nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận
    Tóm tắt  PDF


Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519