Nhân lực Khoa học xã hội, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế định phòng vệ chính đáng nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình sự một số nước trên thế giới

HỒ SỸ SƠN

Tóm tắt


.

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X