Nhân lực Khoa học xã hội, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và ảnh hưởng của nó đối với quá trình học tập của sinh viên

NGUYỄN THỊ HÀ LAN

Tóm tắt


Những thành tựu của CNTT trong lĩnh vực giáo dục đã làm thay đổi tính chất cũng như hiệu quả của các hoạt động dạy học trong các nhà trường hiện nay. Nghiên cứu những ứng dụng của công nghệ thông tin trong dạy học ở trường đại học không chỉ là xu hướng đổi mới phương pháp dạy học mà nó còn có vai trò và ảnh hưởng quan trọng đối với quá trình học tập của sinh viên

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X