Nhân lực Khoa học xã hội, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý NGHĨA BIỂU TRƯNG CỦA MỘT SỐ LOÀI HOA ĐIỂN HÌNH TRONG CA DAO VIỆT NAM

NGUYỄN THÙY VÂN

Tóm tắt


Bài viết tìm hiểu ý nghĩa biểu trưng của một số loài hoa điển hình trong ca dao người Việt, phân tích những lớp nghĩa biểu trưng của từng loài hoa khi gắn với những ngữ cảnh cụ thể, đặc biệt là những liên tưởng phong phú, đa đạng gắn với đời sống con ngườ

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X