Chi tiết về Tác giả

PHÚ TRỌNG, NGUYỄN

  • S. 6 (2013) - KHOA HỌC XÃ HỘI
    Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X