Chi tiết về Tác giả

QUỐC HÙNG, NGUYỄN

  • S. 2 (2013) - KHOA HỌC XÃ HỘI
    Nâng cao vai trò của truyền thông về nhân lực chống chịu trước biến đổi khí hậu
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X