Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2013) LỄ TRAO BẰNG THẠC SỸ ĐỢT 1 NĂM 2013 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HOA
 
S. 3 (2013) Lễ khai giảng nghiên cứu sinh, cao học đợt 1 năm 2013 Tóm tắt   PDF
BÍCH HẠNH
 
S. 1 (2012) Lễ trao bằng thạc sĩ Tóm tắt   PDF
Nguyễn BÍCH HẠNH
 
S. 1 (2013) Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam Tóm tắt   PDF
DUY THỊ HẢI HƯỜNG
 
S. 2 (2013) Luật học so sánh Tóm tắt   PDF
HỒ SỸ SƠN
 
S. 6 (2013) MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT VỚI CẤU TRÚC CÚ PHÁP, CẤU TRÚC NGHĨA BIỂU HIỆN CỦA CÂU CÓ VỊ TỐ NHƯ Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ BÌNH
 
S. 4 (2013) MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt   PDF
HUỲNH CẨM THANH
 
S. 1 (2013) Một số ý kiến về hoàn thiện pháp luật về Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
ĐỖ THỊ KIM ĐỊNH
 
S. 4 (2013) Một số ý kiến về việc hoàn thiện quy định về giám định tư pháp trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Tóm tắt   Không đề
NGUYỄN THỊ LOAN
 
S. 3 (2013) Một số nội dung trong thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở Việt Nam và một số nước: nghiên cứu so sánh Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THU HẰNG
 
S. 1 (2014) Một số đóng góp của đội ngũ thanh niên trí thức miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) Tóm tắt   Không đề
LƯƠNG THỊ HỒNG
 
S. 2 (2013) Nâng cao vai trò của truyền thông về nhân lực chống chịu trước biến đổi khí hậu Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUỐC HÙNG
 
S. 1 (2014) Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm - hai cuộc đời và một tầm nhìn ngoại giao Tóm tắt   Không đề
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH
 
S. 1 (2014) Người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam: tiếp cận dựa trên quyền Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ MAI
 
S. 1 (2012) Nhìn lại việc sử dụng chữ dân tộc thiểu số trong giáo dục tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (1954 - 1965) Tóm tắt   PDF
DUY THỊ HẢI HƯỜNG
 
S. 3 (2013) Nhận diện hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế và một số kiến nghị đối với các chủ thể trong quan hệ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế hiện nay Tóm tắt   PDF
TRẦN VĂN DUY
 
S. 1 (2012) Những biến đổi trong thực hành âm nhạc tang lễ của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ từ sau đổi mới đến nay qua trường hợp Bắc Ninh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÌNH LÂM
 
S. 1 (2013) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chống lẩn tránh thuế “chống bán phá giá” trong thương mại quốc tế Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TÚ
 
S. 1 (2014) Những đối cực âm thanh trong ca từ Trịnh Công Sơn Tóm tắt   Không đề
NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH
 
S. 6 (2013) PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (02/12/1953 - 02-12-2013) Tóm tắt   PDF
NGUYỄN XUÂN THẮNG
 
S. 6 (2013) PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TẤT THẮNG
 
S. 5 (2013) PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THÔNG TIN – THƯ VIỆN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI LÀO HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Thanong Sone SIBOUNHEUANG
 
S. 6 (2013) Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN PHÚ TRỌNG
 
S. 2 (2013) Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập khoa học giáo dục thế giới: tiếp cận mô hình biểu tượng và niên đại học Tóm tắt   PDF
ĐINH HỒNG HẢI
 
S. 1 (2013) Phương thức lựa chọn và thể hiện hiện thực lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh Tóm tắt   PDF
NGUYEN VĂN HÙNG
 
26 - 50 trong số 90 mục << < 1 2 3 4 > >> 


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X