Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 24, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG GRAPHEN/POLY(1,8-DIAMINONAPHTHALEN) NHƯ MÀNG BẮT HIỆU QUẢ CHO PHÉP PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA XÁC ĐỊNH ION THỦY NGÂN

Lê Quân, Trương Thị Hồng Ngọc, Vũ Văn Trọng, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224