Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ NÀY TRONG Y TẾ PHẦN 1. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dương Văn Đông, Bùi Văn Cường, Phạm Thành Minh, Nguyễn Thị Hằng
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THAN BÃ CÀ PHÊ ĐỂ XỬ LÝ MÀU VÀ CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Thu Hương, Vũ Đức Thảo
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THAN TRẤU ĐỂ XỬ LÝ DẦU MỠ, COD VÀ CHẤT MÀU TRONG NƯỚC THẢI Tóm tắt   PDF
Vũ Công Thắng, Vũ Đức Thảo
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM VẬT LIỆU CHIẾT PHA RẮN KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP F-AAS ĐỂ XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT CRÔM Tóm tắt   PDF
Đặng Ngọc Định, Trương Thị Hương, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Xuân Trung
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CÁC DẠNG ASEN VÀ SELEN TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN, XỬ LÝ MẪU PHÂN TÍCH DẠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HVG-AAS KẾT HỢP VỚI CHEMOMETRICS Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Thảo, Phạm Hồng Chuyên
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH PHA CỦA HỆ ĐÔLÔMIT – HYDROXID NHÔM Ở NHIỆT ĐỘ CAO Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Ngọ, Trần Thị Hằng, Hà Quang Ánh, Đàm Thị Thanh Hương, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thành Đoàn
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH SẮT - OXO HÓA TRỊ CAO TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA HỆ XÚC TÁC Fe-TAML/H2O2 Tóm tắt   PDF
Đinh Ngọc Tấn, Đào Thế Hữu, Nguyễn Hùng Phong
 
T. 19, S. 4 (2014) NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THỤ CẠNH TRANH GIỮA Cu2+ VÀ Pb2+ LÊN CÂY RAU XÀ LÁCH (Lactuca sativa L. var.capitala L.) Tóm tắt   PDF
Le Thị Thanh Tran, Nguyen Van Ha, Nguyen Mong Sinh, Nguyen Ngoc Tuan
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THỤ CẠNH TRANH GIỮA Cu2+ VÀ Pb2+ TRÊN CÂY XÀ LÁCH MỠ (Lactuca sativa L.) VÀ BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.) Tóm tắt   PDF
Le Thi Thanh Tran, Nguyen Van Ha, Nguyen Mong Sinh, Nguyen Ngoc Tuan
 
T. 19, S. 2 (2014) NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THU CẠNH TRANH GIỮA Cd2+ VÀ Pb2+ LÊN CÂY RAU BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.) Toàn văn   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Hồng Phương, Trương Minh Trí
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CỦA Cu2+ VÀ Zn2+ TRÊN CÂY RAU XÀ LÁCH MỠ (Lactuca sativa L.) VÀ CÂY CÀ RỐT (Daucus carota L.) ĐƯỢC TRỒNG TRÊN NỀN ĐẤT Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuấn
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU Tóm tắt   PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY Cu KHI CÓ MẶT Pb VÀ Zn LÊN SINH KHỐI CỦ KHOAI TÂY (Solanum tuberosum) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Thị Thu Sinh, Phạm Thị Bê
 
T. 20, S. 1 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY Cu2+, Pb2+, Zn2+ TỪ ĐẤT TRỒNG BỊ Ô NHIỄM LÊN SINH KHỐI CÂY RAU BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.) Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuấn
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐA PHỐI TỬ TRONG HỆ Nd(III)-4-(3-METYL-2-PYRIDYLAZO) REZOCXIN - AXIT AXETIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Tóm tắt   PDF
Phạm Yên Khang, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Cần, Dương Văn Hậu
 
T. 19, S. 3 (2014) NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN, ĐA PHỐI TỬ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Er, Tm, Yb) VỚI L- PHENYLALANIN VÀ AXETYL AXETON TRONG DUNG DỊCH NƯỚC Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Hồng Nhung
 
T. 19, S. 1 (2014) NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN, ĐA PHỐI TỬ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Pr, Nd, Sm) VỚI L-ALANIN VÀ AXETYL AXETON TRONG DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐO pH Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Thiềng, Vương Khánh Ly
 
T. 19, S. 4 (2014) NGHIÊN CỨU TÁCH ZIRCONI(IV) KHỎI CÁC TẠP CHẤT BẰNG DI-2-ETYLHEXYLPHOTPHORIC AXIT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHÚNG BẰNG ICP-MS Tóm tắt   PDF
Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU TÁCH ZIRCONI(IV) KHỎI CÁC TẠP CHẤT BẰNG TRIBUTYLPHOTPHAT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHÚNG BẰNG ICP-MS Tóm tắt   PDF
Chu Mạnh Nhương
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA POLYETYLEN TỶ TRỌNG CAO VÀ HẠT SERICIT BIẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Giang, Hoàng Thị Vân An, Đoàn Thanh Ngọc
 
T. 21, S. 4 (2016) NGHIÊN CỨU TỒN DƯ VÀ PHÂN HỦY QUANG HÓA CỦA 9 HOẠT CHẤT DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC ĐẦU RA CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tóm tắt   PDF
Bui Van Hoi, Patrick Mazellier
 
T. 24, S. 1 (2019) NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO Mn3O4 VÀ KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA CHÚNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Ngọc Mai, Đoàn Trung Dũng, Dương Thị Lịm, Đào Ngọc Nhiệm
 
T. 21, S. 2 (2016) NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT CeO2 CÓ KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY SỬ DỤNG TÁC NHÂN OXALYL DIHYDRAZIN (ODH) Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Liên
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO CoAl2O4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL GLYXIN Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Thiềng, Đào Hồng Hạnh
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO CuFe2O4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Quyên
 
151 - 175 trong số 421 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224