Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU XỬ LÝ QUẶNG URANI CHƯA PHONG HÓA VÙNG PÀ LỪA BẰNG KỸ THUẬT HÒA TÁCH KHUẤY TRỘN Tóm tắt   PDF
Thân Văn Liên
 
T. 19, S. 1 (2014) NGHIÊN CỨU ĐÁ ONG BIẾN TÍNH BẰNG QUẶNG APATIT LÀM PHA TĨNH TRONG CHIẾT PHA RẮN, ỨNG DỤNG ĐỂ TÁCH VÀ LÀM GIÀU Fe(III), Cr(VI) Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt
 
T. 19, S. 3 (2014) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN LƯU BÙN HOẠT TÍNH ĐẾN ĐẶC TRƯNG SINH KHỐI KHI XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ SINH HỌC KẾT HỢP LỌC MÀNG (MBR) Tóm tắt   PDF
Do Khac Uan, Chu Xuan Quang
 
T. 21, S. 1 (2016) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG TIỀN Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Quỳnh Diệu, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Văn Hợp
 
T. 20, S. 1 (2015) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHỬ TRÙNG, KHỬ MÙI CỦA DUNG DỊCH SUPOWA TRONG CHĂN NUÔI GÀ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lương Thoại, Nguyễn Hoài Châu, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Trọng Bội
 
T. 20, S. 2 (2015) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ 2,4-D, 2,4,5-T TRONG DUNG DỊCH SAU RỬA GIẢI ĐẤT NHIỄM DA CAM/ĐIOXIN BẰNG MỘT SỐ HỆ OXY HÓA TIÊN TIẾN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tiến, Lâm Vĩnh Ánh, Đào Thế Hữu
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ HIỆN DIỆN CỦA 20 DƯ LƯỢNG DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC BỀ MẶT CỦA SÔNG SEINE (PHÁP) Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Hợi, Patrick Mazellier
 
T. 20, S. 1 (2015) NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG PHÂN HỦY TNT BẰNG TÁC NHÂN FENTON TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔNG VÀ CÓ KẾT HỢP BỨC XẠ UV Tóm tắt   PDF
Đào Duy Hưng, Đỗ Ngọc Khuê, Đinh Ngọc Tấn, Hoàng Kim Huế
 
T. 21, S. 3 (2016) NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NHANH VÀ ĐỒNG THỜI CEFADROXIL, CEFALEXIN, CEFACLOR TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Huyền, Nguyễn Phương Hoa, Bùi Xuân Thành, Tạ Thị Thảo
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NHANH VÀ ĐỒNG THỜI CEFADROXIL, CEFIXIM TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Huyền, Đặng Ngọc Định, Tạ Thị Thảo, Bùi Xuân Thành
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC VÀ CƠ CHẾ HẤP THU Cr(VI) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA VẬT LIỆU POLYANILIN TỔNG HỢP VỚI DỊCH CHIẾT NƯỚC VÀ BÃ CHIẾT SIM Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hà, Vũ Minh Tân, Đỗ Thị Việt Hương, Lê Xuân Quế
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC VÀ TÍNH CHẤT TRƯƠNG NỞ CỦA COPOLYME n-ISOPROPYLACRYLAMID VÀ ACID MALEI C Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Khôi, Trịnh Đức Công, Phan Minh Tân
 
T. 22, S. 2 (2017) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ AXIT FERULIC TỪ QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN GAMMA ORYZANOL TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SONG SIÊU ÂM Tóm tắt   PDF
Truong Thi Hoa, Do Van Manh, Huynh Duc Long, Nguyen Thi Linh, Kiyoshi Imamura, Yasuaki Maeda, Vu Dinh Ngo
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ PHỐTPHO P-32 ĐỂ SẢN XUẤT TẤM ÁP CHỮA CÁC BỆNH U MÁU, SẸO LỒI, DUNG DỊCH UỐNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU DI CĂN UNG THƯ XƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dương Văn Đông, Mai Phước Thọ, Đặng Hồng Thanh Quang, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đình Lâm, Bùi Văn Cường
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ NÀY TRONG Y TẾ PHẦN 2. NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐÀO THẢI CỦA DƯỢC CHẤT 177Lu –EDTMP TRÊN ĐỘNG VẬT (CHUỘT BẠCH VÀ THỎ) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dương Văn Đông, Phạm Thành Minh, Nguyễn Thị Hằng
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NHÓM NHẸ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN VỚI DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE - C4D) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Văn Ri, Lê Đức Dũng, Hoàng Văn Chung, Nguyễn Thị Ánh Hường
 
T. 24, S. 1 (2019) NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH TINH DẦU SẢ CHANH 20 KG/MẺ Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Kim Vân, Nguyễn Văn Tuyên, Hoàng Thị Lý, Nguyễn Thị Hiền, Đặng Ngọc Định, Lê Thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Huyền, Bùi Thị Thơi, Nguyễn Hải Đăng
 
T. 20, S. 4 (2015) NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN C BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT Tóm tắt   PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng
 
T. 20, S. 3 (2015) NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỪ QUẶNG TỰ NHIÊN ĐỂ XỬ LÝ PHOTPHAT TRONG NƯỚC THẢI HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Hương Giang, Vũ Văn Tú, Chu Việt Hải, Hoàng Minh Thắng
 
T. 21, S. 2 (2016) NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT NITROPHENOL BẰNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH OXI HÓA NÂNG CAO DỰA TRÊN CƠ SỞ HIỆU ỨNG UV-H2O2 Tóm tắt   PDF
Đỗ Ngọc Khuê, Đỗ Bình Minh, Vũ Quang Bách, Đào Duy Hưng, Nguyễn Văn Hoàng, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Vân Anh
 
T. 22, S. 3 (2017) NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHOÁNG HÓA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Sơn, Đoàn Tuấn Linh, Dương Chí Công
 
T. 22, S. 1 (2017) NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU SẢ CHANH CYMBOPOGON CITRATUS Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Kim Vân, Hoàng Thị Lý, Trần Thị Hằng, Nguyễn Minh Quý, Quách Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Hải Đăng
 
T. 21, S. 3 (2016) NGUỒN GỐC Ô NHIỄM ASEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Ngọc Tuấn
 
T. 20, S. 3 (2015) PHÁT HIỆN NHANH BÀO TỬ VI KHUẨN BACILLUS ANTHRACIS BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ MIỄN DỊCH Tóm tắt   PDF
Hoàng Thế yên, Lê Trọng Văn, Nguyễn Thị Nga, Trần Minh Trí, Nguyễn Thành Đạt, Đinh Duy Kháng, Bùi Phương Thuận
 
T. 20, S. 4 (2015) PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN SINH HỌC ALKALINE PHOSPHATASE TRÊN CƠ SỞ BIẾN TÍNH ĐIỆN CỰC BẰNG ỐNG CARBON NANO ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘC TỐ NẤM MỐC PATULIN. Tóm tắt   PDF
Mai Thị Thanh Huyền, E.P Medyantseva, R.M Varlamova
 
201 - 225 trong số 421 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224