T. 9, S. 17 (2019)

Tạp chí số 17, tháng 9, năm 2019

Mục lục

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - THỜI SỰ

GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG BẰNG BIỆN PHÁP HÒA BÌNH TRÊN CƠ SỞ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ Tóm tắt
Nguyễn Xuân Tế 01
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Minh Trí 10
TÁC ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI HIỆN NAY Tóm tắt
Đỗ Văn Thắng 19
GIẢM NGHÈO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY Tóm tắt
Đinh Thị Hoàng Phương 25

KHOA HỌC GIÁO DỤC

CHUYỂN HÓA SƯ PHẠM CÁC KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NHẰM TỐI ƯU HÓA SỰ LĨNH HỘI KIẾN THỨC CHO SINH VIÊN Tóm tắt
Nguyễn Văn Lộc 34
NHỮNG TRIẾT LÝ LÀM NÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở ĐỨC Tóm tắt
Nguyễn Trung Thành 41
MANG GIÁO DỤC CẢM XÚC VÀO GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt
Lê Thùy Linh 48
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Phan Thị Thúy Quyên 53
DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI Tóm tắt
Lê Thị Quyên 61
MỘT SỐ HÀNH TRANG CẦN THIẾT TRONG THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TƯƠNG LAI Tóm tắt
Lê Thị Thanh Sang 71

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NHIỆT ĐỘ TÍNH TOÁN BÊ TÔNG NHỰA Ở NAM BỘ Tóm tắt
Trần Văn Thiện 79
CÔNG NGHỆ THI CÔNG DẦM U VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ Tóm tắt
Lê Thị Bích Thủy 85
PHÂN TÍCH SỰ CỐ KHI XÂY DỰNG PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH CAO TẦNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Tóm tắt
Ngô Vi Long 93

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ HỒI KIRIMI ĐÔNG LẠNH IQF Tóm tắt
Trương Thế Quang 102
ENZYME CHẤT XÚC TÁC SINH HỌC Tóm tắt
Trần Minh Tâm 108
KHẢ NĂNG NHIỄM ASPERGILLUS FLAVUS TRÊN ĐẬU PHỘNG Tóm tắt
Trần Thị Minh 114

THÔNG TIN TƯ LIỆU

MỘT SỐ NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt
Lê Thị Vân 119
NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Trần Thư Hà 126


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429