Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 33 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG KHUYẾT TẬT RỖ BẰNG CÔNG NGHỆ ĐÚC FURAN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PROCAST

Trần Pháp Đông

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả mô phỏng khuyết tật rỗ bằng công nghệ đúc furan sử dụng phần mềm mô phỏng Procast... Dựa vào các điều kiện ban đầu (như yêu cầu sản phẩm thực tế, các bản vẽ…) tác giả xây dựng phương án sản xuất sơ bộ sau đó thông qua việc mô phỏng quá trình đúc trên phần mềm để xác định được phương án tối ưu. Bài báo đã thiết lập được, xây dựng hệ thống rót cũng như tiến hành mô hình hóa mô phỏng quá trình đúc Các kết quả nghiên cứu cho thấy: sau khi tính toán mô phỏng bằng phần mềm chuyên dụng Procast đã xác định được vị trí khuyết tật lõm co. Từ đó tác giả đã đưa ra các cảnh báo về sự xuất hiện của các khuyết tật có trong vật đúc; xác định chính xác vị trí các khuyết tật này. Từ kết quả mô phỏng tác giả đã áp dụng vào thực tế sản xuất và nhận thấy rằng việc mô phỏng quá trình đúc bằng phần mềm procast thực sự chính xác trong việc đưa ra về khuyết tật của vật đúc.


Toàn văn: PDF