Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 33 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỐI ƯU THÔNG SỐ HÌNH DÁNG TÀU THEO HƯỚNG GIẢM SỨC CẢN ÁP DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Tóm tắt


Bài báo trình bày công cụ tối ưu thông số hình dáng tàu từ tàu mẫu dựa trên đường cong diện tích sườn tích hợp thuật toán tối ưu di truyền. Cơ chế hoạt động của giải thuật di truyền là khả năng lựa chọn nghiệm tối ưu mà không cần thông qua các phương pháp tìm nghiệm theo hướng giải tích truyền thống. Các thông số kích thước cơ bản tàu được xem xét tối ưu trong giải thuật  hoành độ tâm nổi (LCB) và hệ số béo thể tích (CB), hệ số béo lăng trụ (CP), hệ số béo sườn giữa tàu (CM). Hàm đa mục tiêu trong mô hình tối ưu là thành phần sức cản ma sát và sức cản sóng dựa trên phương pháp Holtrop. Từ kết quả các thông số hình dáng tối ưu được giải thuật di truyền đề xuất, đường cong diện tích sườn lý thuyết của tàu được xây dựng Trong bài báo này, áp dụng cho mẫu tàu container, thuật toán được xây dựng trên nền MATLAB và phù hợp trong việc hỗ trợ kỹ sư trong giai đoạn thiết kế tàu sơ bộ.

Toàn văn: PDF