Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 33 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN LOGISTICS PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Phạm Văn Tài

Tóm tắt


Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành một cường quốc sản xuất lúa gạo trên thế giới. Ở thời điểm hiện tại, tiềm năng kinh tế của vùng ĐBSCL được cho là rất lớn và không chỉ có mỗi lúa gạo mà còn nhiều mặt hàng xuất khẩu khác cũng nhiều triển vọng phát triển. Để có thể khai thác triệt để những tiềm năng của vùng đất này, chúng ta đối diện với nhiều trở ngại mà một trong số đó là hệ thống logistics còn nhiều hạn chế, đặc biệt là các hoạt động logistics phục vụ ngành xuất nhập khẩu. Bài viết này nhằm mục đích nghiên cứu và đánh giá thực trạng ngành logistics tại ĐBSCL đồng thời đưa ra những giải pháp để phát triển ngành dịch vụ này hỗ trợ tốt cho hoạt động xuất khẩu, phát triển kinh tế vùng.


Toàn văn: PDF