Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Đầu mối

Vũ Thị Tỉnh
Biên tập viên
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0966213366
Email: tapchikhcnthuyloi@gmail.com

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn